κανάλι αποστράγγισης ομβρίων υδάτων

κανάλι αποστράγγισης ομβρίων υδάτων

κανάλι αποστράγγισης ομβρίων υδάτων

κανάλι αποστράγγισης ομβρίων υδάτων από σκυρόδεμα οπλισμένο με ίνες προπυλενίου με γαλβανιζέ ή χυτοσιδιρή σχάρα 20 x 100cm.