Παραγωγή Προκατασκευασμένων στηθαίων

Παραγωγή Προκατασκευασμένων στηθαίων

Παραγωγή Προκατασκευασμένων στηθαίων

Παραγωγή Προκατασκευασμένων στηθαίων για το εργοτάξιο της J&P ΑΒΑΞ.
Εργο : ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ επέκταση Καλαμαριάς
http://safraliotis.gr/