Αρχείο κατηγορίας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η M.SAFRALIOTIS προϊόντα τσιμέντου είναι πιστοποιημένη κατά ISO-90001:2008 ακολουθεί πιστά όλες της απαιτούμενες προδιαγραφές τόσο για τα προϊόντα όσο και στην διάρκεια της κατασκευής τους.

ISO 9001-2008 M.SAFRALIOTIS