Αρχείο κατηγορίας λ) Προκατασκευασμένοι βόθροι

Βόθροι (πηγάδια)

 Βόθροι (πηγάδια) προκατασκευασμένοι από οπλισμένο σκυρόδεμα υψηλής αντοχής με δυνατότητα τοποθέτησης το ένα επάνω στον άλλο για μεγαλύτερη χωρητικότητα. Συνοδεύονται από οπλισμένα καπάκια με ειδική καταπακτή για το άδειασμα τους από τα βυτία. Με ειδική επεξεργασία που τους καθιστούν ιδιαίτερα στεγανούς  μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως δεξαμενές συλλογής νερού 

Βόθροι (πηγάδια)

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Φ 150*
Φ 200*

Φ 250*

*Οι διαστάσεις στους βόθρους είναι εωτερικές