Αρχείο κατηγορίας κ) Βιολογικός σηπτικός βόθρος

Βιολογικός βόθρος

Βιολογικός βόθρος  από τσιμέντο της M.Safraliotis αποτελείτε από μια κύρια δεξαμενή (αναερόβια χώνευση) που περιέχει στο εσωτερικό της μια δεύτερη δεξαμενή (καθίζηση). Τα λύματα εισέρχεται στο διαμέρισμα της  καθίζησης, το οποίο έχει τον σκοπό της συγκράτησης των στερεών σωμάτων και να κατανέμει το υλικό   μέσα από το άνοιγμα  του κεκλιμένου πυθμένα, στο κάτω διαμέρισμα της πέψης. Είναι η αναλογίες σχεδιασμένες και κατασκευασμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η κατακράτηση  και η αποτροπή των φαινομένων  του στροβιλισμού, που προκαλείται από το φορτίο του νερού,που μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της καθίζησης. Είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τις αναλογίες των όγκων και της ικανότητας επεξεργασίας λυμάτων που προβλέπεται από την Ε.Ε σχετικά με την προστασία των υδάτων από τη ρύπανση .

Οι βιολογικοί βόθροι έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα που τους κάνουν μια ικανοποιητική επιλογή. Έχουν σχεδόν μηδαμινό κόστος λειτουργίας, δεν απαιτούν κάθε  τόσο άδειασμα από βυτιοφόρο, ενώ μας προσφέρουν και μια σημαντική ποσότητα νερού η οποία υπ εδάφια ποτίζει κατευθείαν τον κήπο μας (μπορούμε επίσης να τον συνδέσουμε με μία στεγανή δεξαμενή και να ποτίζουμε με μπέκς η οποιαδήποτε άλλη μορφή ποτίσματος. Επιπλέον φροντίζει το περιβάλλον μας καθώς δεν απελευθερώνονται στον υδροφόρο ορίζοντα άζωτο και φωσφορικά απόβλητα.

Βιολογικός βόθρος