Αρχείο κατηγορίας θ) Βάση μετρητών Δ.Ε.Η (ΠΙΛΑΡ)

Βάση μετρητών Δ.Ε.Η (ΠΙΛΑΡ)

 Βάση μετρητών Δ.Ε.Η  (ΠΙΛΑΡ) απο οπλισμένο σκυρόδεμα μεγάλης αντοχής για οικιακή και επαγγελματική χρήση για γρήγορη εξέλιξη του έργου χωρίς καλουπώματα και τεχνικά έξοδα.

Βάση μετρητών Δ.Ε.Η (ΠΙΛΑΡ)

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
250Χ100 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

110Χ0,80Χ0,30 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ