Αρχείο κατηγορίας η)προκατασκευασμένο στηθαίο

προκατασκευασμένο στηθαίο

προκατασκευασμένο στηθαίο κατάλληλο για οριοθέτηση χώρων συνήθως εργοταξίων με υποδοχές κατάλληλες για να τοποθετηθούν κάθετοι πάσσαλοι και στην συνέχεια οριζόντιες λαμαρίνες.Είναι φορητό εύκολο στην μεταφορά του διότι έχει ειδικές υποδοχές για μεταφορά από κλάρκ ή από γερανό με ιμάντες. Είναι κατάλληλο επίσης να χρησιμοποιηθεί ως βάση για περίφραξη οικοπέδων και χωραφιών με κάθετους μεταλλικούς πάσσαλους και οριζόντιο ανοξείδωτο συρμάτινο πλέγμα. Επίσης είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί ως βάση για στήριξη μικρών φωτοβολταϊκών πάνελ.

προκατασκευασμένο στηθαίο
προκατασκευασμένο στηθαίο