φρεάτιο κατασκευών 98×98

φρεάτιο κατασκευών 98x98

φρεάτιο κατασκευών 98×98

φρεάτιο κατασκευών 98 x 98 εσωτερικά κατάλληλο για διέλευση καλωδίων , αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.