φρεάτιο κατασκευών 75 x 75 εσωτερικά κατάλληλο για διέλευση καλωδίων ,γενικών κατασκευών.

φρεάτιο κατασκευών 75 x 75 εσωτερικά κατάλληλο για διέλευση καλωδίων ,γενικών κατασκευών.

φρεάτιο κατασκευών 75 x 75 εσωτερικά κατάλληλο για διέλευση καλωδίων ,γενικών κατασκευών.

φρεάτιο κατασκευών 75 x 75 εσωτερικά κατάλληλο για διέλευση καλωδίων ,γενικών κατασκευών.