φρεάτιο κατασκευών 56×56

φρεάτιο κατασκευών 56x56

φρεάτιο κατασκευών 56×56

φρεάτιο κατασκευών 56 x 56 εσωτερικά κατάλληλο αποχέτευση ομβρίων υδάτων με τοποθέτηση σχάρας, έλξης καλωδίων .