φρεάτιο κατασκευών 48×48

φρεάτιο κατασκευών 48x48

φρεάτιο κατασκευών 48×48

φρεάτιο κατασκευών 48 x 48 εσωτερικά κατάλληλο για διέλευση καλωδίων ,φρεάτιο βάσεων οδοφωτισμού και πίλαρ , σωλήνων ποτίσματος