Παραγωγή Προκατασκευασμένων στηθαίων

Παραγωγή Προκατασκευασμένων στηθαίων για το εργοτάξιο της J&P ΑΒΑΞ.
Εργο : ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ επέκταση Καλαμαριάς

http://safraliotis.gr/

Παραγωγή Προκατασκευασμένων στηθαίων
Παραγωγή Προκατασκευασμένων στηθαίων