κράσπεδα οδοποιίας

κράσπεδα οδοποιίας

Κράσπεδα οδοποιίας προκατασκευασμένα από ινοπλισμένο σκυρόδεμα υψηλής αντοχής και αισθητικής για τα τελειώματα του δρόμου.