Κανάλι απορροής ομβρίων

Κανάλι απορροής ομβρίων

Κανάλι απορροής ομβρίων υδάτων από ινοπλισμένο σκυρόδεμα υψηλής αντοχής. Χρησιμοποιείται ως επί των πλείστων σε πρανή εδάφη με μεγάλη κλήση