Κανάλι απορροής ομβρίων

 Κανάλι απορροής ομβρίων υδάτων από ινοπλισμένο σκυρόδεμα υψηλής αντοχής. Χρησιμοποιείται ως επί των πλείστων σε πρανή εδάφη με μεγάλη κλήση για να οδηγήσουμε και να συλλέξουμε τα όμβρια σε ένα κατώτερο επίπεδο . Συνήθως χρησιμοποιείται σε ανισόπεδους κόμβους για να απομακρύνει τα βρόχινα νερά από τον δρόμο, αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες εφαρμογές.

Κανάλι απορροής ομβρίων