Βόθροι (πηγάδια)

Βόθροι (πηγάδια)

Βόθροι (πηγάδια) προκατασκευασμένοι από οπλισμένο σκυρόδεμα υψηλής αντοχής με δυνατότητα τοποθέτησης το ένα επάνω στον άλλο για μεγαλύτερη χωρητικότητα.