Βιολογικός βόθρος

Βιολογικός βόθρος

Βιολογικός βόθρος από τσιμέντο της M.Safraliotis αποτελείτε από μια κύρια δεξαμενή (αναερόβια χώνευση) που περιέχει στο εσωτερικό της μια δεύτερη δεξαμενή (καθίζηση).