Βάση μετρητών Δ.Ε.Η (ΠΙΛΑΡ)

Βάση μετρητών Δ.Ε.Η (ΠΙΛΑΡ)

Βάση μετρητών Δ.Ε.Η (ΠΙΛΑΡ) απο οπλισμένο σκυρόδεμα μεγάλης αντοχής για οικιακή και επαγγελματική χρήση για γρήγορη εξέλιξη του έργου χωρίς καλουπώματα και τεχνικά έξοδα.